# a0 is n, a1 is ptr to x[0], a2 is ptr to y[0], fa0 is a
 VBLK.REG[0] = {type: F, regkey: a3, regidx: a3, elwidth: dflt}
 VBLK.REG[1] = {type: F, regkey: a7, regidx: a7, elwidth: dflt}
 VBLK.MVL = 4
loop:
 setvl t0, a0     # vl = t0 = min(a0, MVL))
 ld   a3, a1     # load 4 registers a3-6 from x
 slli  t1, t0, 3    # t1 = vl * 8 (in bytes)
 ld   a7, a2     # load 4 registers a7-10 from y
 add  a1, a1, t1   # increment pointer to x by vl*8
 fmadd a7, a3, fa0, a7 # v1 += v0 * fa0 (y = a * x + y)
 sub  a0, a0, t0   # n -= vl (t0)
 st   a7, a2     # store 4 registers a7-10 to y
 add  a2, a2, t1   # increment pointer to y by vl*8
 bnez  a0, loop    # repeat if n != 0